Tại sao VZN ra đời.

Nhiệm vụ của VZN là chia sẻ và phát triển thế giới kiến thức thường nhật, những kinh nghiệm của những người hiểu biết đến những người cần chúng. Chúng tôi muốn kết nối những người có và những người cần lại với nhau để họ chia sẻ những kinh nghiệm quý báu của mình.