Download tệp tin trong PHP

Hôm nay mình gặp một bài toán về PHP đó là: Khi thành viên thực hiện việc download file xong, thì mình có lưu lại log và giờ mình muốn dùng log đó để thành viên có thể tải lại file bất cứ lúc nào khi muốn.