Hướng dẫn phân biệt “False”, “Wrong” và “Incorrect”

0 111

“False”, “Wrong” và “Incorrect” đều mang ý nghĩa là việc gì đó không đúng, hoặc ai đó làm sai, hiểu sai về một vấn đề nào đó. Chính vì thế, chúng mang lại khá nhiều khó khăn để sử dụng và phân biệt sự cho từng ngữ cảnh khác nhau.
Hôm nay, VZN sẽ cùng bạn tách bạch 3 từ này để chúng không còn là trở ngại trong quá trình luyện tập tiếng Anh của bạn nữa nhé

1 Wrong:

Wrong:

Không đúng, không chính xác, được dùng khi một người hoặc một vật nào đó không đúng, không chính xác, hiểu sai…
1. I got all the answers wrong.
Tôi đã trả lời sai hết trơn.
2. We were wrong to assume she’d agree.
Chúng tôi đã sai khi nhận định là cô ấy sẽ đồng ý.
3. Your answer is wrong.
Câu trả lời của cậu sai rồi.

2 False: 

False: 


Không đúng sự thật, không chính xác, dựa vào một việc nào đó không đúng.
4. A whale is a fish. True or false?
Cá voi thuộc lớp cá? Đúng hay sai?
5. She gave false information to the insurance company.
Cô ấy đưa những thông tin sai lệch cho công ty bảo hiểm.
6. He used a false passport.
Anh ấy đã dùng một cái hộ chiếu giả.

3 Incorrect:

Incorrect:

Được dùng trong những trường hợp trang trọng, mang nghĩa là lỗi sai dựa trên thực tế, cái gì có chứa lỗi trong đó.
7. Many of the figures were incorrect.
Nhiều con số trong đó là sai.
8. His version of what happened is incorrect.
Tường thuật của anh ta về điều gì đã xảy ra là sai.
9. The story in the newspaper is incorrect.
Câu chuyện trong bài báo này không đúng.

Hy vọng sau bài học này bạn sẽ không bao giờ nhầm lẫn mỗi khi sử dụng “False”“Wrong” và “Incorrect” nữa. Hãy tiếp tục luyện tập tiếng Anh hàng ngày để nâng cao trình độ của mình nhé!

  • Bài viết này có hữu ích không?
  •    không
Loading...

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.