Cứ vào độ tháng 8, tháng 9 này, người Huế lại được dịp bội thu mùa nấm tràm – một loại nấm với hương vị đặc trưng không lẫn vào đâu được.