Giới thiệu
Quảng cáo

Chính sách bảo mật

Các điều khoản sau đây mô tả các thực tiễn bảo mật cho trang web này.

Những gì chúng tôi thu thập

VZN.vn có thể thu thập một số thông tin nhất định về máy tính của khách truy cập có thể được cung cấp bởi trình duyệt của khách truy cập, chẳng hạn như:

  • Thông tin trình duyệt
  • Địa chỉ IP
  • Trang đã truy cập
  • Vị trí địa lý
  • Thời gian truy cập
  • Trang web giới thiệu, ứng dụng hoặc dịch vụ

Thông tin này được chúng tôi và / hoặc các chi nhánh của chúng tôi sử dụng trên cơ sở tổng hợp chỉ để quản lý trang web, phân tích xu hướng và đánh giá mức độ lưu lượng truy cập vào trang web và các khu vực mà người dùng đang truy cập. Chúng tôi không thu thập và đánh giá thông tin này cho người khác.

Chúng tôi không thu thập Thông tin có thể được sử dụng để nhận dạng cá nhân bạn, chẳng hạn như tên, email, địa chỉ hoặc số điện thoại của bạn. Người dùng có thể tự do truy cập VZN.vn và điều hướng tất cả các trang của nó mà không cần đăng ký người dùng.


Cookie & Quảng cáo của bên thứ ba

Chúng tôi không sử dụng cookie để thu thập hoặc lưu trữ thông tin cá nhân, nhưng vì chúng tôi cho phép các công ty bên thứ ba phân phát quảng cáo và / hoặc thu thập một số thông tin ẩn danh khi bạn truy cập trang web của chúng tôi. Các công ty này có thể sử dụng thông tin nhận dạng phi cá nhân (ví dụ: thông tin luồng nhấp chuột, loại trình duyệt, ngày và giờ, chủ đề quảng cáo được nhấp hoặc cuộn qua) khi bạn truy cập vào trang web này và các trang web khác để cung cấp quảng cáo về hàng hóa và dịch vụ có khả năng được bạn quan tâm nhiều hơn.

'Cookie' là một tệp văn bản nhỏ được gửi đến trình duyệt của bạn bởi máy chủ web cho phép máy tính của bạn truy cập thông tin trên một trang web cụ thể theo cách nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Bạn có thể chọn để chấp nhận hoặc từ chối cookie. Hầu hết các trình duyệt web tự động chấp nhận cookie, nhưng bạn có thể thay đổi cài đặt trên trình duyệt của mình để từ chối tất cả cookie.


Liên kết bên ngoài

VZN.vn có thể chứa các liên kết đến các trang web khác. Vì chúng tôi không có bất kỳ quyền kiểm soát nào đối với các trang web này, chúng tôi không chịu trách nhiệm bảo vệ và quyền riêng tư của bất kỳ thông tin nào mà bạn cung cấp trong khi truy cập các trang web đó.

Chính sách bảo mật này chỉ áp dụng cho VZN.vn. Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét các điều khoản về quyền riêng tư của mỗi và mọi trang web thu thập thông tin nhận dạng cá nhân.


Thắc mắc?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Advertisements