Giới thiệu
Quảng cáo

Giới thiệu về chúng tôi

Phần này chứa thông tin về chúng tôi là ai và chúng tôi làm gì.

Chia sẻ miễn phí cho tất cả

VZN.vn được lập nên để giúp các lập trình viên mới bắt đầu muốn tìm hiểu các công nghệ phát triển web hoặc bắt đầu sự nghiệp phát triển trang web.

Chúng tôi tôn trọng sự tò mò và niềm đam mê học hỏi những điều mới của bạn, đó là lý do tại sao mặc dù các hướng dẫn hoàn toàn miễn phí, chúng tôi luôn nỗ lực để xuất bản nội dung toàn diện nhất có thể mà không ảnh hưởng đến chất lượng. Đơn giản là chúng tôi không viết các bài hướng dẫn chỉ để tăng lượt xem trang và một khi bạn bắt đầu học, bạn sẽ sớm nhận ra điều đó.

Chi phí vận hành và duy trì trang web này được chi trả bởi doanh thu được tạo ra từ các quảng cáo, nhưng chúng tôi sẽ luôn cố gắng giữ số lượng quảng cáo thấp nhất có thể.


Giúp chúng tôi sửa lỗi

Chúng tôi quan tâm đến nội dung chất lượng và đang làm việc chăm chỉ để làm cho trang web này phù hợp, hữu ích và chính xác nhất có thể cho bạn, nhưng vẫn xảy ra sai sót. Nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi ngữ pháp, liên kết bị hỏng hoặc bất kỳ lỗi nào trong mã, chúng tôi đánh giá cao điều đó, nếu bạn sẽ thông báo cho chúng tôi.

Vui lòng sử dụng liên kết BÁO CÁO LỖI ở cuối mỗi trang để gửi phát hiện của bạn.


Quyên góp ủng hộ

Hỗ trợ tài chính của bạn có ý nghĩa rất lớn đối với chúng tôi. Các khoản đóng góp của bạn có thể giúp chúng tôi tập trung hơn vào việc phát triển các tài nguyên hữu ích hơn là tìm cách duy trì hoạt động của trang web này. Tất cả các khoản đóng góp sẽ được sử dụng cho sự phát triển và cải tiến của trang web này.

Bạn có thể đóng góp vào tài khoản PayPal của chúng tôi. Ngay cả một khoản đóng góp nhỏ cũng có thể giúp ích.

PayPal Email ID: cnm333@gmail.com


Liên kết với chúng tôi

Nếu bạn thấy trang web này hữu ích, vui lòng thêm một liên kết đến chúng tôi.

Thêm Text Link

Để thêm một liên kết văn bản đơn giản, hãy chèn mã HTML sau vào trang web của bạn:

<a href="https://vzn.vn/">VZN.vn</a> - Hướng dẫn thiết kế và phát triển web trực tuyến miễn phí.

Thêm liên kết hình ảnh

Nút và biểu ngữ (Button/Banner) »

Nhấp vào liên kết trên để xem các nút và biểu ngữ của chúng tôi. Sao chép một trong các hình ảnh vào thư mục hình ảnh của bạn và chèn mã HTML sau vào trang web của bạn:

<a href="https://vzn.vn/"><img src="liên_kết_hình_ảnh" alt="Truy cập VZN.vn"></a>

Chú ý: Thay liên_kết_hình_ảnh trong thuộc tính src thành đường dẫn của hình ảnh.

Advertisements