Hướng dẫn
Quảng cáo

Làm cách nào để biết một hình ảnh có Alt Text?

Chủ đề: SEOBài trước|Bài tiếp

Khi kiểm tra hình ảnh trong mã nguồn của trang, nếu thẻ alt sau “alt =” chỉ hiển thị hai dấu ngoặc kép không có nội dung ở giữa, thì thuộc tính alt trống, tức là không có văn bản thay thế.


Câu hỏi liên quan

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khác liên quan đến chủ đề này:

Advertisements