Hướng dẫn
Quảng cáo

Làm cách nào để đọc Alt Text trong mã HTML?

Chủ đề: SEOBài trước|Bài tiếp

Khi nhấp vào “Kiểm tra”, bạn cần tìm thẻ HTML có liên quan trong bảng hiển thị mã nguồn của trang. Alt text nằm sau một thẻ có nội dung “alt =” và phần sau là chính mô tả alt text.


Câu hỏi liên quan

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khác liên quan đến chủ đề này:

Advertisements