Hướng dẫn
Quảng cáo

Làm cách nào để tìm Alt tag trên trang?

Chủ đề: SEOBài trước|Bài tiếp

Dùng chuột trỏ vào đâu đó trên trang, nhấp chuột phải và chọn “Kiểm tra” hoặc sử dụng phím tắt Ctrl+Shift+I. Mã nguồn của trang sẽ xuất hiện ở bên phải màn hình.

Nhấp vào biểu tượng đầu tiên ở bên trái của bảng mã HTML, sau đó tìm hình ảnh trên trang mà bạn muốn xem và nhấp vào đó. Mã HTML cho phần tử đó sẽ được đánh dấu với tất cả các thuộc tính cho hình ảnh.


Câu hỏi liên quan

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khác liên quan đến chủ đề này:

Advertisements