Hướng dẫn
Quảng cáo

Cách căn chỉnh giữa theo chiều ngang của DIV bằng CSS

Chủ đề: HTML / CSSBài trước|Bài tiếp

Trả lời: Sử dụng thuộc tính margin của CSS

Nếu bạn muốn căn giữa một phần tử

theo chiều ngang so với phần tử cha, bạn có thể sử dụng thuộc tính margin của CSS với giá trị auto cho bên trái và bên phải, tức là đặt quy tắc kiểu margin: 0 auto; cho phần tử div. Giá trị tự động tự động điều chỉnh lề trái và lề phải và căn giữa theo chiều ngang của hộp khối của phần tử div.

Tuy nhiên, giải pháp này sẽ chỉ hoạt động khi chiều rộng của phần tử cha lớn hơn phần tử chứa div mà bạn muốn căn chỉnh. Hãy xem một ví dụ:

Ví dụ

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Horizontally Center a Div Using CSS</title>
<style>
  .container {
    width: 80%;
    margin: 0 auto;
    padding: 20px;
    background: #f0e68c;
  }
</style>
</head>
<body>
  <div class="container">
    <h1>This is a heading</h1>
    <p>This is a paragraph.</p>
  </div>
</body>
</html>

Câu hỏi liên quan

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khác liên quan đến chủ đề này:

Advertisements