Hướng dẫn
Quảng cáo

Cách dừng đóng Python ngay lập tức trong Microsoft Windows

Chủ đề: PythonBài trước|Bài tiếp

Trả lời: Thêm lệnh Input thông báo đóng

Trong Python 3, bình thường Python sẽ đóng ngay lập tức khi được thực thi lệnh trong Microsoft Windows, để dừng hành động đóng sau khi thực thi lện bạn hãy thêm phần sau vào cuối mã của bạn:

Ví dụ

input('Press ENTER to exit')

Thao tác này sẽ khiến chương trình đợi người dùng nhập, với việc nhấn ENTER sẽ khiến chương trình kết thúc.

Bạn có thể nhấp đúp vào tệp teptin.py của mình trong Windows để chạy một cách thuận tiện theo cách này.


Câu hỏi liên quan

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khác liên quan đến chủ đề này:

Advertisements