Hướng dẫn
Quảng cáo

Cách sửa OpenServer lỗi ghi file hosts

Chủ đề: Ubuntu / Linux / WebserverBài trước|Bài tiếp

Trả lời: Có 2 cách xử lý lỗi OpenServer File C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts not available to write

File hosts không ghi được là lỗi do tường lửa hoặc phần mềm diệt virut của bạn chặn quyền truy cập thay đổi file hosts của phần mềm, hoặc do phần mềm của bạn chưa cấp quyền chạy dưới quyền administrator

Thứ 1: Kiểm tra xem file chạy exe của OpenServer đã được chạy dưới quyền administrator chưa, nếu chưa thì cấp quyền chạy quyền administrator bạn nhé

Thứ 2: Bạn xóa file hosts đi và tạo 1 file hosts mới


Câu hỏi liên quan

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khác liên quan đến chủ đề này:

Advertisements