Hướng dẫn
Quảng cáo

NGINX là gì?

Chủ đề: Ubuntu / Linux / WebserverBài trước|Bài tiếp

Trả lời: NGINX là ứng dụng máy chủ web hàng đầu cung cấp cho hơn 50% các trang web bận rộn nhất trên internet.

Nó có thể cấu hình cao và có khả năng xử lý hàng nghìn yêu cầu đồng thời. NGINX sử dụng kiến trúc hướng sự kiện (event-driven) không đồng bộ (asynchronous). Mục tiêu ban đầu để phục vụ HTTP cache nhưng sau được áp dụng vào reverse proxy, HTTP load balancer và các giao thức truyền mail như IMAP4, POP3, và SMTP.


Câu hỏi liên quan

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khác liên quan đến chủ đề này:

Advertisements