Hướng dẫn
Quảng cáo

Cho Phép www-data Ghi Vào Tệp Mới Trên Ubuntu

Chủ đề: Ubuntu / Linux / WebserverBài trước|Bài tiếp

Để cho phép www-data ghi vào tệp mới được tạo trên Ubuntu, bạn cần cấu hình quyền cho thư mục hoặc tệpwww-data sẽ viết vào. Dưới đây là các bước cụ thể:

1. Thiết lập quyền cho thư mục:

Ví dụ

   sudo chown www-data:www-data <đường-dẫn-tới-thư-mục>
   sudo chmod g+w <đường-dẫn-tới-thư-mục>

2. Thiết lập quyền cho tệp:
 

Ví dụ

   sudo chown www-data:www-data <đường-dẫn-tới-tệp-tin>
   sudo chmod g+w <đường-dẫn-tới-tệp-tin>

Nếu bạn không thể thay đổi quyền sở hữu của thư mục hoặc tệp, bạn có thể cấp quyền truy cập cho tất cả người dùng, nhưng điều này không được khuyến khích vì lý do bảo mật.


Câu hỏi liên quan

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khác liên quan đến chủ đề này:

Advertisements