Hướng dẫn
Quảng cáo

Cách tắt hoặc khởi động lại Ubuntu từ Terminal

Chủ đề: Ubuntu / Linux / WebserverBài trước|Bài tiếp

Trả lời: Sử dụng lệnh poweroff hoặc reboot

Bạn có thể tắt hoặc khởi động lại Ubuntu từ thiết bị đầu cuối bằng bất kỳ lệnh nào sau đây.

Để tắt Ubuntu từ thiết bị đầu cuối, hãy sử dụng lệnh sau:

Ví dụ

sudo poweroff

Để khởi động lại Ubuntu từ thiết bị đầu cuối, hãy sử dụng lệnh sau:

Ví dụ

sudo reboot

Câu hỏi liên quan

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khác liên quan đến chủ đề này:

Advertisements