Laravel cơ bản
Laravel nâng cao
Quảng cáo

Cài đặt Laravel

Trong hướng dẫn này các bạn sẽ học các cách cài đặt Laravel

Hiện tại Laravel đang là phiên bản 8.x, nên trong hướng dẫn này chúng tôi hướng dẫn các bạn cài đặt Laravel 8.

Yêu cầu để cài đặt

Để có thể sử dụng Laravel 8 bạn cần đạt các yêu cầu sau:

  • PHP >= 7.3
  • BCMath PHP Extension
  • Ctype PHP Extension
  • Fileinfo PHP extension
  • JSON PHP Extension
  • Mbstring PHP Extension
  • OpenSSL PHP Extension
  • PDO PHP Extension
  • Tokenizer PHP Extension
  • XML PHP Extension

Ghi chú: Kiểm tra kỹ các yêu cầu xem hosting hoặc Server của bạn có hỗ trợ hoặc bật đầy đủ các Extension trên không nhé, nếu không hãy yêu cầu nhà cung cấp hỗ trợ

Cài đặt Laravel

Trong hướng dẫn này chúng ta sẽ cài đặt Laravel qua composer. Có 2 cách cài qua composer đó là cài qua composer create-project và cài qua laravel/installer.

Cài đặt Laravel qua composer create-project.

Ví dụ

composer create-project laravel/laravel example-app

Trong đó example-app là tên thư mục chứa mã nguồn laravel bạn muốn tạo.

Mở màn hình Console di chuyển đến nơi muốn tạo thư mục website rồi chạy lệnh cài đặt.

Cài đặt Laravel qua laravel/installer

Đối với cách cài này bạn cần tải package laravel/installer về máy trước khi sử dụng lệnh cài đặt.

Bạn sử dụng lệnh sau

Ví dụ

composer global require laravel/installer

Sau khi cài đặt laravel/installer bạn cần kiểm tra lại đường dẫn $PATH để đảm bảo đặt thư mục bin của nhà cung cấp trên toàn hệ thống của Composer trong $PATH của bạn để lệnh laravel có thể được định vị bởi hệ thống của bạn. Thư mục này tồn tại ở các vị trí khác nhau dựa trên hệ điều hành của bạn; tuy nhiên, một số vị trí phổ biến bao gồm:

Hệ điều hành Mac: $HOME/.composer/vendor/bin
Windows: %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Composer\vendor\bin
Bản phân phối GNU / Linux: $HOME/.config/composer/vendor/bin hoặc $HOME/.composer/vendor/bin

Sau khi đã chắc chắn xong bước trên các bạn cài đặt Laravel bằng lệnh:

Ví dụ

laravel new example-app

Trong đó example-app là tên thư mục chứa mã nguồn laravel bạn muốn tạo.

Chạy Laravel

Để chạy Laravel các bạn cần di chuyển đến thư mục vừa cài đặt Laravel

Ví dụ

cd example-app

Và sau đó chạy lệnh

Ví dụ

php artisan serve

Cách chạy này chỉ dùng trong quá trình phát triển và kiểm tra thôi. Còn nếu run trên sản phẩm thực tế thì các bạn phải cài thêm webserver như nginx, apache,.. để chạy. Ví dụ trên localhost thì mình dùng OpenServer để chạy. Xem Hướng dẫn cài đặt và thiết lập OpenServer (cài localhost trên máy tính)

Đây là màn hình sau khi cài đặt thành công

Cài đặt Laravel

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Advertisements