Hướng dẫn
Quảng cáo

Lấy dữ liệu CkEditor để đăng bằng ajax form

Chủ đề: JavaScript / jQueryBài trước|Bài tiếp

Trả lời: Buộc CKeditor cập nhật giá trị textarea

Buộc CKeditor cập nhật giá trị textarea bằng cách sử dụng:

Ví dụ

for (instance in CKEDITOR.instances) {
  CKEDITOR.instances[instance].updateElement();
}

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng .serialize cho dữ liệu – sau đó bạn sẽ không phải duy trì mã AJAX nếu tham số thay đổi:

Ví dụ

<script src="ckeditor/ckeditor.js"></script>
function saveArt() 
{
  for (instance in CKEDITOR.instances) {
    CKEDITOR.instances[instance].updateElement();
  }

  jQuery.ajax({
    type: 'POST',
    url: 'save.php',
    data: $("#art").serialize()
   }); 
   return false; 

 }

Câu hỏi liên quan

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khác liên quan đến chủ đề này:

Advertisements