Hướng dẫn
Quảng cáo

Regex để xác thực tên miền

Chủ đề: JavaScript / jQueryBài trước|Bài tiếp

Trả lời: Sử dụng một biểu thức chính quy để kiểm tra xem nó có phải là một tên miền hợp lệ hay không.

Mã và cách sử dụng như bên dưới:

Mã JS

Hàm JS Cách sử dụng
function isValidDomain(v) {
  if (!v) return false;
  var re = /^(?!:\/\/)([a-zA-Z0-9-]+\.){0,5}[a-zA-Z0-9-][a-zA-Z0-9-]+\.[a-zA-Z]{2,64}?$/gi;
  return re.test(v);
}
isValidDomain('example.com') // true
isValidDomain('foo.example.com') // true
isValidDomain('bar.foo.example.com') // true
isValidDomain('exa-mple.co.uk') // true
isValidDomain('exa_mple.com') // false
isValidDomain('example') // false
isValidDomain('ex*mple.com') // false
isValidDomain(3434) // false

Câu hỏi liên quan

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khác liên quan đến chủ đề này:

Advertisements