Hướng dẫn
Quảng cáo

Hướng dẫn tách tất cả các khoảng trắng ra khỏi một chuỗi trong PHP

Chủ đề: PHP / MySQLBài trước|Bài tiếp

Trả lời: Sử dụng Hàm PHP str_replace()

Bạn có thể chỉ cần sử dụng hàm PHP str_replace() để loại bỏ hoặc loại bỏ tất cả các khoảng trắng bên trong một chuỗi. Hãy xem ví dụ sau để xem nó thực sự hoạt động như thế nào: 

Ví dụ

<?php
$str = 'This is a simple piece of text.';
$new_str = str_replace(' ', '', $str);
echo $new_str; // Outputs: Thisisasimplepieceoftext.
?>

Tuy nhiên, ví dụ trên sẽ chỉ loại bỏ khoảng trắng. Nếu bạn muốn xóa tất cả các khoảng trắng bao gồm tab, dòng mới, v.v., bạn có thể sử dụng hàm preg_replace() thực hiện tìm kiếm và thay thế cụm từ thông dụng, như được minh họa trong ví dụ sau: 

Ví dụ

<?php
$str = "This is a simple \npiece\tof text.";
$new_str = preg_replace("/\s+/", "", $str);
echo $new_str; // Outputs: Thisisasimplepieceoftext.
?>

Trong ví dụ trên \t đại diện cho ký tự tab, \n đại diện cho ký tự dòng mới. Để tìm hiểu thêm về biểu thức chính quy, hãy xem hướng dẫn về Biểu thức chính quy trong PHP.


Câu hỏi liên quan

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khác liên quan đến chủ đề này:

Advertisements