Hướng dẫn
Quảng cáo

Cách xóa ký tự cuối cùng khỏi chuỗi trong PHP

Chủ đề: PHP / MySQLBài trước|Bài tiếp

Trả lời: Sử dụng hàm rtrim()

Bạn có thể chỉ cần sử dụng hàm rtrim() để xóa ký tự cuối cùng khỏi một chuỗi.

Hãy xem một ví dụ để hiểu cách nó thực sự hoạt động:

Ví dụ

<?php
// Sample string
$str1 = "Hello World!";

echo rtrim($str1, "!");  // Outputs: Hello World
echo "<br>";

// Sample string
$str2 = "red, green, blue, ";

echo rtrim($str2, ", ");  // Outputs: red, green, blue
?>

Ngoài ra bạn có thể xem thêm nhiều cách khác tại hướng dẫn Xóa ký tự cuối cùng khỏi một chuỗi trong PHP


Câu hỏi liên quan

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khác liên quan đến chủ đề này:

Advertisements