Hướng dẫn
Quảng cáo

Làm thế nào để có được năm hiện tại bằng cách sử dụng PHP

Chủ đề: PHP / MySQLBài trước|Bài tiếp

Trả lời: Sử dụng Hàm PHP date()

Bạn chỉ cần sử dụng hàm PHP date() để lấy năm hiện tại. Đoạn mã ví dụ sau đây sẽ rất hữu ích nếu bạn muốn đặt thông báo bản quyền ở chân trang web mà không cần lo lắng về việc thay đổi nó hàng năm.

Ví dụ

<p>Copyright © 
    <?php echo date("Y"); ?> 
MyWebsite. All Rights Reserved.</p>

Câu hỏi liên quan

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khác liên quan đến chủ đề này:

Advertisements