Hướng dẫn
Quảng cáo

Sự khác nhau giữa window.location= và window.location.replace()?

Chủ đề: JavaScript / jQueryBài trước|Bài tiếp

window.location thêm một mục vào lịch sử của bạn mà bạn có thể nhấp vào “Quay lại” và quay lại trang hiện tại.

window.location.replace thay thế mục lịch sử hiện tại để bạn không thể quay lại mục đó.

Xem window.location:

assign(url): Tải tài liệu tại URL được cung cấp.

replace(url): Thay thế tài liệu hiện tại bằng tài liệu tại URL được cung cấp. Sự khác biệt so với assign()phương pháp là sau khi sử dụng replace()trang hiện tại sẽ không được lưu trong lịch sử phiên sử dụng, có nghĩa là người dùng sẽ không thể sử dụng nút Quay lại để điều hướng đến trang đó.

Cách dùng chung là:

Ví dụ

window.location.href = url;


Nhưng mọi người thường sử dụng như sau:

Ví dụ

window.location = url;

Xem thêm Sự khác biệt giữa location.replace, location.assign và location.href là gì?


Câu hỏi liên quan

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khác liên quan đến chủ đề này:

Advertisements