Hướng dẫn
Quảng cáo

Vì sao trong thẻ href hay dùng javascript:void(0)? Và javascript:void(0) là gì?

Chủ đề: JavaScript / jQueryBài trước|Bài tiếp

Có hai thành phần trong javascript:void(0):

  • javascript:là một địa chỉ URI đặc biệt, khi trình duyệt nhận được địa chỉ URL bắt đầu bằngjavascript:nó sẽ ước lượng biểu thức đặt sau đó và kết quả cuối sẽ được hiển thị trong nội dung của trang. Bạn thử mở trình duyệt và gõjavascript:"Hello"vào thanh địa chỉ và bấmEnterđể xem kết quả.
  • voidlà toán tử dùng để ước lượng một biểu thức và trả về giá trị làundefined. Ví dụ: khi sử dụngvoid(alert("Hello"))trong mã JavaScript bạn sẽ thấy trang hiển thị một popup cảnh báo. Tuy nhiênvoid("Hello")không hiển thị bất cứ thay đổi nào. Tương tựvoid(0)cũng sẽ không làm gì và trả về giá trịundefined.

Do đójavascript:void(alert("Hello"))sẽ hiển thị một hộp thoại popup cảnh báo vàjavascript:void(0)hoặcjavascript:void("Hello")sẽ khiến trình duyệt dừng ở lại trang hiện tại vì giá trị trả về không phải là một URL.


Câu hỏi liên quan

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khác liên quan đến chủ đề này:

Advertisements