Hướng dẫn
Quảng cáo

Cách cài đặt Anaconda trong Ubuntu 20.04

Hướng dẫn cách cài đặt bộ công cụ Anaconda trong Ubuntu 20.04 - Anaconda là nền tảng mã nguồn mở về Khoa học dữ liệu trên Python

Anaconda (Anaconda Individual Edition) về cơ bản là bản phân phối mã nguồn mở và miễn phí của các ngôn ngữ lập trình Python và R. Bản phân phối đi kèm với trình thông dịch Python và các gói khác nhau liên quan đến học máy và khoa học dữ liệu. Bạn sẽ cần bản phân phối này trong máy chủ hoặc máy tính để bàn của mình nếu bạn làm việc với machine learning và các thư viện liên quan.

Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách dễ dàng cài đặt Anaconda trong máy chủ hoặc máy tính để bàn Ubuntu 20.04 của bạn.

Cập nhật Trình quản lý gói cục bộ

Ở bước đầu tiên, hãy đảm bảo cập nhật trình quản lý gói cục bộ bằng cách sử dụng hướng dẫn sau:

Ví dụ

sudo apt-get update

Tải xuống Anaconda Installer Script

Chuyển sang thư mục tạm thời của hệ thống bằng lệnh sau:

Ví dụ

cd /tmp

Trong thư mục này, bạn sẽ tải xuống Tập lệnh cài đặt Anaconda mới nhất cho Linux ( bạn có thể tải xuống từ trang web chính thức tại đây ). Cho đến ngày viết bài này, phiên bản mới nhất là Anaconda3 2021 05, tuy nhiên có thể có phiên bản mới. Đảm bảo kiểm tra phiên bản mới nhất hiện có:

Tải trình cài đặt Anaconda

Sao chép liên kết tải xuống và tải xuống thông qua thiết bị đầu cuối bằng lệnh sau:

Ví dụ

wget https://repo.anaconda.com/archive/Anaconda3-2021.11-Linux-x86_64.sh

Sau khi tải xuống tập lệnh cài đặt, hãy chuyển sang bước tiếp theo.

Xác minh tính toàn vẹn của tập lệnh (tùy chọn)

Việc xác minh tập lệnh đã tải xuống là tùy chọn. Checksum được sử dụng như một công cụ bảo mật để xác minh tính xác thực và tính toàn vẹn của tập lệnh đã tải xuống, hãy chạy lệnh sau cung cấp đối số là tên tệp của tập lệnh đã tải xuống:

Ví dụ

sha256sum Anaconda3-2021.11-Linux-x86_64.sh

Điều này sẽ tạo ra một hàm băm như sau:

fedf9e340039557f7b5e8a8a86affa9d299f5e9820144bd7b92ae9f7ee08ac60  Anaconda3-2021.11-Linux-x86_64.sh

Bạn có thể so sánh hàm băm đã tạo với các hàm băm chính thức trong tài liệu của Anaconda tại đây . Trong trường hợp này, hàm băm khớp với phiên bản đã đề cập của tập lệnh.

Cài đặt Anaconda

Sau khi xác minh tập lệnh, bạn chỉ cần chạy tập lệnh bằng cách sử dụng bash:

Ví dụ

bash Anaconda3-2021.11-Linux-x86_64.sh

Thao tác này sẽ bắt đầu thiết lập trong terminal:

Ví dụ

Welcome to Anaconda3 2021.05

In order to continue the installation process, please review the license
agreement.
Please, press ENTER to continue
>>>

Sau khi nhấn enter lần đầu tiên để xác nhận cài đặt, ở dưới cùng sau khi đọc thỏa thuận cấp phép, hãy nhập yes để đồng ý với các điều khoản. Trình cài đặt sẽ nhắc bạn chấp nhận vị trí mặc định hoặc cài đặt đến một vị trí khác. Sử dụng đường dẫn mặc định trừ khi bạn có nhu cầu cụ thể để thay đổi nó. (Bạn có thể hủy cài đặt tại đây nếu cần.)

Ví dụ

Anaconda3 will now be installed into this location:
/home/vznvn/anaconda3

 - Press ENTER to confirm the location
 - Press CTRL-C to abort the installation
 - Or specify a different location below

Quá trình cài đặt sẽ bắt đầu và sẽ mất một lúc. Sau khi hoàn tất, nó sẽ yêu cầu xác nhận về việc khởi tạo anaconda bằng conda init. Để các thay đổi có hiệu lực, hãy đóng và mở lại trình shell hiện tại của bạn.

Testing Anaconda

Sau khi cài đặt và khởi chạy một trình bao mới, Anaconda sẽ có sẵn thông qua thiết bị đầu cuối. Chạy lệnh sau để kiểm tra nó:

Ví dụ

conda info

Lệnh này sẽ tạo ra kết quả sau:

Ví dụ

active environment : base
  active env location : /home/vznvn/anaconda3
      shell level : 1
    user config file : /home/vznvn/.condarc
 populated config files :
     conda version : 4.10.1
  conda-build version : 3.21.4
     python version : 3.8.8.final.0
    virtual packages : __linux=5.4.0=0
             __glibc=2.31=0
             __unix=0=0
             __archspec=1=x86_64
    base environment : /home/vznvn/anaconda3 (writable)
   conda av data dir : /home/vznvn/anaconda3/etc/conda
 conda av metadata url : https://repo.anaconda.com/pkgs/main
      channel URLs : https://repo.anaconda.com/pkgs/main/linux-64
             https://repo.anaconda.com/pkgs/main/noarch
             https://repo.anaconda.com/pkgs/r/linux-64
             https://repo.anaconda.com/pkgs/r/noarch
     package cache : /home/vznvn/anaconda3/pkgs
             /home/vznvn/.conda/pkgs
    envs directories : /home/vznvn/anaconda3/envs
             /home/vznvn/.conda/envs
        platform : linux-64
       user-agent : conda/4.10.1 requests/2.25.1 CPython/3.8.8 Linux/5.4.0-89-generic ubuntu/20.04.1 glibc/2.31
        UID:GID : 1000:1000
       netrc file : None
      offline mode : False

Chúc bạn lập trình vui vẻ ❤️!

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Bài viết mới

Advertisements