VZN.vn
Tin tức giải trí 24h, scandal showbiz Việt và thế giới

Cách cài đặt Sublime Text 3 trên Ubuntu

Sublime Text là một trình soạn thảo văn bản mạnh mẽ cũng có sẵn cho các hệ thống Linux. Nó có rất nhiều tính năng mà bạn phải thích sử dụng.

0 29

Bài viết này sẽ giúp bạn cài đặt Sublime Text 3 và Sublime Text 2 trên các hệ thống Ubuntu bằng apt-get và PPA.

Bạn cũng có thể xem xét một số phần mềm mạnh mẽ khác như Atom, Visual Studio Code, Notepadqq, and Brackets cho các hệ thống Ubuntu của bạn.

Bật Sublime PPA

Loading...

Sử dụng kho Apt chính thức tuyệt vời để cài đặt Sublime trên các hệ thống Ubuntu. Trước hết, bạn cần nhập khóa gpg trên hệ thống của mình.

wget -qO - https://doad.sublimetext.com/sublimehq-pub.gpg | sudo apt-key add -

Bây giờ, thêm Sublime Text apt PPA vào trong hệ thống của bạn bằng lệnh sau.

echo "deb https://download.sublimetext.com/ apt/stable/" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/sublime-text.list

Cài đặt Sublime Text 3

Sublime text PPA đã được thêm vào hệ thống, giờ để cài đặt bạn chạy các lệnh sau:

sudo apt update
sudo apt install sublime-text

Chờ cài đặt xong bạn có thể sử dụng Sublime Text được rồi đó

Loading...