HTML Cơ bản
HTML Nâng cao
Tính năng HTML5
Quảng cáo

HTML Doctypes

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu khai báo kiểu tài liệu trong HTML.

Hiểu về HTML5 Doctype

Khai báo Loại Tài liệu, gọi tắt là DOCTYPE, là một chỉ dẫn cho trình duyệt web về phiên bản của ngôn ngữ đánh dấu mà một trang web được viết.

Khai báo DOCTYPE xuất hiện ở đầu trang web trước tất cả các phần tử khác.Theo đặc điểm kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn HTML, mọi tài liệu HTML đều yêu cầu khai báo loại tài liệu hợp lệ để đảm bảo rằng các trang web của bạn được hiển thị theo cách chúng được dự định hiển thị.

Khai báo doctype thường là điều đầu tiên được định nghĩa trong tài liệu HTML (ngay cả trước thẻmở <html>);tuy nhiên, bản thân khai báo loại tài liệu không phải là thẻ HTML.

DOCTYPE cho HTML5 rất ngắn gọn, súc tích và không phân biệt chữ hoa chữ thường.

<! DOCTYPE html>

Doctypes dành cho các phiên bản HTML trước đây dài hơn vì ngôn ngữ HTML dựa trên SGML và do đó yêu cầu tham chiếu đến DTD, nhưng chúngđã lỗi thời.

Với HTML5, điều này không còn xảy ra nữa và chỉ cần khai báo loại tài liệu để bật chế độ chuẩn cho các tài liệu được viết bằng cú pháp HTML.

Bạn có thể sử dụng đánh dấu sau làm mẫu để tạo tài liệu HTML5 mới.

Ví dụ

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title><!-- Insert your title here --></title>
</head>
<body>
    <!-- Insert your content here -->
</body>
</html>

Lưu ý:Khai báo loại tài liệu đề cập đến Định nghĩa loại tài liệu (DTD).Đây là hướng dẫn cho trình duyệt web về phiên bản của ngôn ngữ đánh dấu mà trang được viết. Tổ chức World Wide Web Consortium (W3C) cung cấp DTD cho tất cả các phiên bản HTML.

Mẹo:Phải thêm khai báo loại tài liệu khi tạo tài liệu HTML.Ngoài ra, hãy sử dụngTrình xác thực của W3Cđể kiểm tra HTML của bạn xem có lỗi đánh dấu hoặc cú pháp hay không trước khi xuất bản trực tuyến.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Advertisements