Khi xử lý trong thiết kế website bằng ngôn ngữ php, có thể bạn sẽ gặp bài toán trên, vậy làm sao để xử lý bài toán này?

Thường sẽ có 2 cách giải quyết đó là:

  • Dùng 2 thẻ input và name sẽ là mảng, dữ liệu gửi tới php dưới dạng mảng
  • Dùng 1 thẻ input dữ liệu gửi tới php như bình thường và bạn sẽ xử lý để tách dữ liệu

Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng 1 thẻ input.

HTML code như sau:

<input type="radio" value="Value1|Value2" name="valuename" />

PHP code là:

list($value1,$value2) = explode('|', $_POST['valuename']);

Giờ bạn có thể sử dụng các giá trị value1 và value2 nhé

Bạn làm tương tự với select box hoặc check box trong html, và tương tự với nhiều giá trị hơn