Hướng dẫn
Quảng cáo

Xóa mọi thuộc tính khác khỏi liên kết hình ảnh chỉ giữ lại src trong PHP

Chủ đề: PHP / MySQLBài trước|Bài tiếp

Trả lời: Dùng hàm preg_replace() cùng regex để xóa

Ví dụ bạn có code sau:

Ví dụ

<img class="aligncenter size-full wp-image-sd174" src="vzn.vn/wp-content/uploads/2021/01/cach-chon-va-trang-tri-cay-mai-dep-no-dung-ngay-trong-dip-tet-2-270x180.jpg" alt="alt title">

Code mẫu để xóa như sau:

Ví dụ

<?php
$html ='<img class="aligncenter size-full wp-image-sd174" src="vzn.vn/wp-content/uploads/2021/01/cach-chon-va-trang-tri-cay-mai-dep-no-dung-ngay-trong-dip-tet-2-270x180.jpg" alt="alt title">';
$html = preg_replace("/(]*(src=\\S+)[^>]*(\\/?>)/i", "$1$2$3", $html);
echo $html;
?>

Kết quả nhận được:

Ví dụ

<img src="vzn.vn/wp-content/uploads/2021/01/cach-chon-va-trang-tri-cay-mai-dep-no-dung-ngay-trong-dip-tet-2-270x180.jpg">

Câu hỏi liên quan

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khác liên quan đến chủ đề này:

Advertisements