Hướng dẫn
Quảng cáo

Làm cách nào để có được nhiều giá trị từ một thẻ input , select, checkbox trong php?

Chủ đề: PHP / MySQLBài trước|Bài tiếp

Trả lời: Có 2 cách giải quyết vấn đề, bạn nên sử dụng 1 thẻ input với nhiều giá trị bên trong.

Bài toán đặt ra là bạn muốn 1 thẻ input khi gửi đến file php có 2 giá trị khác nhau, và bạn muốn tách 2 giá trị đó để sử dụng. Khi xử lý trong thiết kế website bằng ngôn ngữ php, có thể bạn sẽ gặp bài toán trên, vậy làm sao để xử lý bài toán này?

Thường sẽ có 2 cách giải quyết đó là:

  1. Dùng 2 thẻ input và name sẽ là mảng, dữ liệu gửi tới php dưới dạng mảng
  2. Dùng 1 thẻ input dữ liệu gửi tới php như bình thường và bạn sẽ xử lý để tách dữ liệu

Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng 1 thẻ input.

HTML code như sau:

Ví dụ

<input type="radio" value="Value1|Value2" name="valuename" />

2 giá trị cần lấy thì mình để hết trong value và ngăn cách bởi | lát mình sẽ dùng code PHP để bóc tách lấy dữ liệu.
PHP code là:

Ví dụ

list($value1,$value2) = explode('|', $_POST['valuename']);
echo $value1;
echo $value2;

Giờ bạn có thể sử dụng các giá trị value1 value2 nhé
Bạn làm tương tự với select box hoặc check box trong html, và tương tự với nhiều giá trị hơn


Câu hỏi liên quan

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khác liên quan đến chủ đề này:

Advertisements