Hướng dẫn
Quảng cáo

Cách đảo ngược một chuỗi trong PHP

Chủ đề: PHP / MySQLBài trước|Bài tiếp

Trả lời: Sử dụng hàmstrrev()

Bạn có thể sử dụng hàm strrev()để đảo ngược hướng viết văn bản của mộtchuỗi.

Hãy xem một ví dụ để hiểu về cơ bản nó hoạt động như thế nào:

Ví dụ

<?php
echo strrev("Hello world!"); // Outputs: "!dlrow olleH"
?>

Câu hỏi liên quan

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khác liên quan đến chủ đề này:

Advertisements