Hướng dẫn
Quảng cáo

Cách thêm một chuỗi trong PHP

Chủ đề: PHP / MySQLBài trước|Bài tiếp

Trả lời: Sử dụng toán tử kết nối PHP

Không có chức năng cụ thể để thêm một chuỗi trong PHP.Nhưng bạn có thể sử dụng toán tử nối PHP (.) để mở đầu một chuỗi với một chuỗi khác.

Hãy xem ví dụ sau để hiểu về cơ bản nó hoạt động như thế nào:

Ví dụ

<?php
$a = "Hello";
$b = "World!";
$b = $a . " " . $b;
echo $b; // Outputs: Hello World!
?>

Xem hướng dẫn về Toán tử trong PHPđể tìm hiểu chi tiết về các toán tử.


Câu hỏi liên quan

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khác liên quan đến chủ đề này:

Advertisements