Hướng dẫn
Quảng cáo

CRUD là gì?

Chủ đề: PHP / MySQLBài trước|Bài tiếp

Trả lời: CRUD là từ viết tắt củaCreate,Read,Update vàDelete.

Hoạt động CRUD là thao tác dữ liệu cơ bản cho cơ sở dữ liệu.Chúng ta đã học cách thực hiện các thao tác tạo (tức là chèn), đọc (tức là chọn), cập nhật và xóa trong các chương trước.Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ tạo một ứng dụng PHP đơn giản để thực hiện tất cả các hoạt động này trên bảng cơ sở dữ liệu MySQL tại một nơi.


Câu hỏi liên quan

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khác liên quan đến chủ đề này:

Advertisements