Hướng dẫn
Quảng cáo

Đếm số dòng trong 1 chuỗi bằng Javascript

Chủ đề: JavaScript / jQueryBài trước|Bài tiếp

Trả lời: Sử dụng regex tìm số ngắt dòng trong chuỗi bằng Javascript

Code sau sẽ trả về số lượng ngắt dòng trong một chuỗi.

Ví dụ

function lineBreakCount(str){
	/* counts \n */
	try {
		return((str.match(/[^\n]*\n[^\n]*/gi).length));
	} catch(e) {
		return 0;
	}
}

Mẹo: Nếu bạn muốn tính tổng số dòng trong chuỗi thì lấy số lượng ngắt dòng +1 nhé. Vì dòng cuối cùng sẽ không được tính trong số ngắt dòng.


Câu hỏi liên quan

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khác liên quan đến chủ đề này:

Advertisements