Hướng dẫn
Quảng cáo

Làm sao để xóa ảnh hoặc tệp tin bằng php?

Chủ đề: PHP / MySQLBài trước|Bài tiếp

Trả lời: Để xóa tệp tin trên máy chủ của bạn thì bạn có thể sử dụng Hàm unlink().

-Cú pháp: unlink(đường dẫn đến tập tin mà bạn muốn xóa)

-Ví dụ:Chúng ta có một cây thư mục như sau:

 • index.php
 • pictures
  • flower.jpg

=> Dưới đây sẽ là câu lệnh trong tập tin index.php dùng để xóa tập tin flower.jpg

Ví dụ

<?php 
unlink("pictures/flower.jpg");
 ?>

- Lưu ý:Sau khi hàmunlink()được thực thi, nó sẽ trả về giá trị:

 • TRUE: nếu xóa tập tin thành công.
 • FALSE: nếu xóa tập tin không thành công

(lý do không thành công có thể là do tập tin mà bạn muốn xóa không tồn tại)

Ví dụ - Đoạn mã bên dưới, nếu xóa tập tinflower.pngthành công thì màn hình sẽ hiển thị thông báo "XÓA THÀNH CÔNG" và ngược lại sẽ hiển thị thông báo "XÓA THẤT BẠI"

Ví dụ

<?php
  if(unlink("pictures/flower.jpg")){
    echo "XÓA THÀNH CÔNG";
  }else{
  	echo "XÓA THẤT BẠI";
  }
?>

Câu hỏi liên quan

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khác liên quan đến chủ đề này:

Advertisements