VZN.vn
Tin tức giải trí 24h, scandal showbiz Việt và thế giới

Cách nâng cấp phpMyAdmin thủ công

Bạn có gặp lỗi phpMyAdmin trên Ubuntu? Lỗi 613 hay 551? Làm sao để sửa lỗi phpMyAdmin trên Ubuntu?

0 44

Kể từ khi phát hành Ubuntu 18.04 đến nay là 19.04 và các bản phân phối Linux khác, nhiều người đã gặp sự cố tương thích với PHP 7.2 và phpMyAdmin 4.6. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn tự tải xuống và cài đặt phiên bản mới nhất của phpMyAdmin để giải quyết các vấn đề này.

1 Sao lưu phpMyAdmin

Bạn nên sao lưu thư mục phpMyAdmin hiện tại của mình bằng cách đổi tên nó.

sudo mv /usr/share/phpmyadmin/ /usr/share/phpmyadmin.bak

Tạo thư mục phpMyAdmin mới

sudo mkdir /usr/share/phpmyadmin/

Chuyển đến thư mục

cd /usr/share/phpmyadmin/

2 Tải xuống và giải nén phpMyAdmin

Tải xuống và giải nén phpMyAdmin
Xem cách giải quyết lỗi bên dưới

Truy cập  trang tải xuống phpMyAdmin  và tìm URL .tar.gz và tải xuống bằng cách sử dụng wget. Trong hướng dẫn này, chúng tôi đang sử dụng phiên bản 4.8.5. Nếu bạn đang sử dụng phiên bản mới hơn, hãy đảm bảo thay đổi các lệnh bên dưới để khớp.

sudo wget https://files.phpmyadmin.net/phpMyAdmin/4.8.5/phpMyAdmin-4.8.5-all-languages.tar.gz

Tiếp đến giải nén

sudo tar xzf phpMyAdmin-4.8.5-all-languages.tar.gz

Sau khi giải nén, liệt kê thư mục

ls

Bạn sẽ thấy một thư mục mới phpMyAdmin-4.8.5-all-languages

Giờ chúng ta chuyển nội dung của thư mục này sang /usr/share/phpmyadmin

sudo mv phpMyAdmin-4.8.5-all-languages/* /usr/share/phpmyadmin

Xong rồi đó, bây giờ bạn có thể đăng nhập lại vào phpMyAdmin và kiểm tra phiên bản hiện tại. Bạn cũng có thể thấy hai lỗi:

Tập tin cấu hình bây giờ cần mật khẩu bí mật (blowfish_secret). (The configuration file now needs a secret passphrase (blowfish_secret))

Thư mục $cfg

cap-nhat-phpmyadmin-tren-ubuntu

3 Chỉnh sửa vendor_config.php

Nếu bạn gặp lỗi,  The $cfg[‘TempDir’] (./tmp/) is not accessible. phpMyAdmin is not able to cache templates and will be slow because of this.

Mở vendor_config.php

sudo nano /usr/share/phpmyadmin/libraries/vendor_config.php

Nhấn CTRLWvà tìm kiếm TEMP_DIR

Thay đổi cả dòng đó thành

define('TEMP_DIR', '/var/lib/phpmyadmin/tmp/');

Bạn cũng có thể thấy một lỗi The configuration file now needs a secret passphrase (blowfish_secret). blowfish_secret được phpMyAdmin sử dụng để xác thực cookie.

Nhấn  CTRL +  W và tìm kiếm CONFIG_DIR

Thay đổi cả dòng đó thành

define('CONFIG_DIR', '/etc/phpmyadmin/');

Bây giờ phpMyAdmin sẽ tạo blowfish_secret của riêng nó dựa trên thư mục cài đặt.

Lưu tập tin và thoát. (Nhấn  CTRL +  X, nhấn  Y và sau đó nhấn  ENTER)

Bây giờ hãy đăng nhập lại vào phpMyAdmin và đảm bảo các lỗi đã biến mất.

4 Dọn dẹp

Bây giờ bạn có thể xóa tệp tar.gz và thư mục trống.

sudo rm /usr/share/phpmyadmin/phpMyAdmin-4.8.5-all-languages.tar.gz
sudo rm -rf /usr/share/phpmyadmin/phpMyAdmin-4.8.5-all-languages

Và nếu bạn chắc chắn cài đặt phpMyAdmin mới của bạn hoạt động chính xác, bạn có thể xóa thư mục sao lưu.

sudo rm -rf /usr/share/phpmyadmin.bak

Vậy là xong nhé, nếu các bạn còn có vấn đề phát sinh vui lòng comment để chúng tôi biết nhé

90%
Awesome
  • Hay
Loading...