Hướng dẫn
Quảng cáo

Cách nâng cấp phpMyAdmin thủ công

Hướng dẫn cách nâng cấp phpMyAdmin phiên bản mới thủ công bằng các dòng lệnh trên Ubuntu

Kể từ khi phát hành Ubuntu 18.04 đến nay là 19.04 và các bản phân phối Linux khác, nhiều người đã gặp sự cố tương thích với PHP 7.2 và phpMyAdmin 4.6. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn tự tải xuống và cài đặt phiên bản mới nhất của phpMyAdmin để giải quyết các vấn đề này.

Sao lưu phpMyAdmin

Bạn nên sao lưu thư mục phpMyAdmin hiện tại của mình bằng cách đổi tên nó.

Ví dụ

sudo mv /usr/share/phpmyadmin/ /usr/share/phpmyadmin.bak

Cài đặt phpMyAdmin mới

Tạo thư mục phpMyAdmin mới

Ví dụ

sudo mkdir /usr/share/phpmyadmin/


Chuyển đến thư mục

Ví dụ

cd /usr/share/phpmyadmin/

Tải xuống và giải nén phpMyAdmin

Truy cập trang tải xuống phpMyAdmin và tìm URL .tar.gz và tải xuống bằng cách sử dụng wget. Trong hướng dẫn này, chúng tôi đang sử dụng phiên bản 4.8.5. Nếu bạn đang sử dụng phiên bản mới hơn, hãy đảm bảo thay đổi các lệnh bên dưới để khớp.

Ví dụ

sudo wget https://files.phpmyadmin.net/phpMyAdmin/4.8.5/phpMyAdmin-4.8.5-all-languages.tar.gz


Tiếp đến giải nén

Ví dụ

sudo tar xzf phpMyAdmin-4.8.5-all-languages.tar.gz

Sau khi giải nén, liệt kê thư mục

Ví dụ

ls


Bạn sẽ thấy một thư mục mới phpMyAdmin-4.8.5-all-languages

Giờ chúng ta chuyển nội dung của thư mục này sang /usr/share/phpmyadmin

Ví dụ

sudo mv phpMyAdmin-4.8.5-all-languages/* /usr/share/phpmyadmin


Xong rồi đó, bây giờ bạn có thể đăng nhập lại vào phpMyAdmin và kiểm tra phiên bản hiện tại.

Lỗi và cách sửa sau khi cài đặt phpmyAdmin

Bạn cũng có thể thấy hai lỗi:

Tập tin cấu hình bây giờ cần mật khẩu bí mật (blowfish_secret). (The configuration file now needs a secret passphrase (blowfish_secret))

Thư mục $cfg‘TempDir’ không thể truy cập được. phpMyAdmin không thể tạo được cache cho giao diện và điều này sẽ làm chậm quá trình tải trang. (The $cfg[‘TempDir’] (./tmp/) is not accessible. phpMyAdmin is not able to cache templates and will be slow because of this.)

Cập nhật phpMyAdmin phiên bản mới
Xem cách giải quyết lỗi bên dưới
Cập nhật phpMyAdmin phiên bản mới
Chỉnh sửa vendor_config.php
Nếu bạn gặp lỗi, The $cfg[‘TempDir’] (./tmp/) is not accessible. phpMyAdmin is not able to cache templates and will be slow because of this.

Mở vendor_config.php

Ví dụ

sudo nano /usr/share/phpmyadmin/libraries/vendor_config.php


Nhấn CTRL+ Wvà tìm kiếm TEMP_DIR

Thay đổi cả dòng đó thành

Ví dụ

define('TEMP_DIR', '/var/lib/phpmyadmin/tmp/');


Bạn cũng có thể thấy một lỗi The configuration file now needs a secret passphrase (blowfish_secret). blowfish_secret được phpMyAdmin sử dụng để xác thực cookie.

Nhấn CTRL + W và tìm kiếm CONFIG_DIR

Thay đổi cả dòng đó thành

Ví dụ

define('CONFIG_DIR', '/etc/phpmyadmin/');


Bây giờ phpMyAdmin sẽ tạo blowfish_secret của riêng nó dựa trên thư mục cài đặt.

Lưu tập tin và thoát. (Nhấn CTRL + X, nhấn Y và sau đó nhấn ENTER)

Bây giờ hãy đăng nhập lại vào phpMyAdmin và đảm bảo các lỗi đã biến mất.

Dọn dẹp sau cài đặt

Bây giờ bạn có thể xóa tệp tar.gz và thư mục trống.

Ví dụ

sudo rm /usr/share/phpmyadmin/phpMyAdmin-4.8.5-all-languages.tar.gz
sudo rm -rf /usr/share/phpmyadmin/phpMyAdmin-4.8.5-all-languages


Và nếu bạn chắc chắn cài đặt phpMyAdmin mới của bạn hoạt động chính xác, bạn có thể xóa thư mục sao lưu.

Ví dụ

sudo rm -rf /usr/share/phpmyadmin.bak


Vậy là xong nhé, nếu các bạn còn có vấn đề phát sinh vui lòng comment để chúng tôi biết nhé

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Bài viết mới

Advertisements