VZN.vn
Tin tức giải trí 24h, scandal showbiz Việt và thế giới

Lỗi trong phpMyAdmin với PHP 7.2: “Warning in ./libraries/sql.lib.php#613 count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable”

Lỗi trong phpMyAdmin trên hệ thống cài đặt PHP 7.2

0 144

Phiên bản phpMyAdmin hiện tại của mình là phpMyAdmin v4.6.6 và có vẻ nó không tương thích với PHP 7.2. Trong phiên bản chính thức phpMyAdmin 4.8 sắp tới sẽ có sửa phần lỗi tương thích với PHP 7.2 này.

Lỗi này là do một dòng mã trong /usr/share/phpmyadmin/libraries/sql.lib.php.

Nếu bạn không muốn đợi phiên bản mới nhất, chúng tôi khuyên bạn nên tự nâng cấp lên phiên bản mới nhất của phpMyAdmin .

Ngoài ra để tạm thời sửa lỗi bạn có thể chỉnh sửa file sql.lib.php

Để đảm bảo an toàn, trước khi chỉnh sửa các bạn nên lưu file sql.lib.php lại nhé:

sudo cp /usr/share/phpmyadmin/libraries/sql.lib.php /usr/share/phpmyadmin/libraries/sql.lib.php.bak

Dùng nano để chỉnh sửa sql.lib.php

sudo nano /usr/share/phpmyadmin/libraries/sql.lib.php

Nhấn Ctrl + W để tìm kiếm (count($analyzed_sql_results[‘select_expr’] == 1)

Thay thế bằng ((count($analyzed_sql_results['select_expr']) == 1)

Lưu tập tin và thoát. (Nhấn CTRL + X, nhấn Y và sau đó nhấn ENTER)

Loading...

Lưu ý rằng đây chỉ là một sửa chữa tạm thời và các vấn đề tương thích khác có thể phát sinh cho đến khi bạn cập nhật phpMyAdmin lên phiên bản mới nhất .

Vấn đề Nhập xuất dữ liệu trong phpMyAdmin

loi-phpmyadmin-1

Nếu bạn cũng gặp lỗi  Warning in ./libraries/plugin_interface.lib.php#551trong tab nhập và xuất:

Sao lưu plugin_interface.lib.php

udo cp /usr/share/phpmyadmin/libraries/plugin_interface.lib.php /usr/share/phpmyadmin/libraries/plugin_interface.lib.php.bak

Chỉnh sửa plugin_interface.lib.php

sudo nano /usr/share/phpmyadmin/libraries/plugin_interface.lib.php

Nhấn  CTRL +  W và tìm kiếm if (! is_null($options) && count($options) > 0) {

Nếu không tìm thấy, hãy thử tìm kiếm if ($options != null && count($options) > 0)

Thay bằng if (! is_null($options) && count((array)$options) > 0) {

Lưu tập tin và thoát. (Nhấn  CTRL +  X, nhấn  Y và sau đó nhấn  ENTER)

Lưu ý rằng đây chỉ là một sửa chữa tạm thời và các vấn đề tương thích khác có thể phát sinh cho đến khi bạn cập nhật phpMyAdmin lên phiên bản mới nhất .

Loading...