Hướng dẫn
Quảng cáo

Lỗi trong phpMyAdmin với PHP 7.2: “Warning in ./libraries/sql.lib.php#613 count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable”

Sửa lỗi trong phpMyAdmin với PHP 7.2: “Warning in ./libraries/sql.lib.php#613 count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable”

Phiên bản phpMyAdmin hiện tại của mình là phpMyAdmin v4.6.6 và có vẻ nó không tương thích với PHP 7.2. Trong phiên bản chính thức phpMyAdmin 4.8 sắp tới sẽ có sửa phần lỗi tương thích với PHP 7.2 này.

Lỗi phpMyAdmin với PHP 7

Lỗi này là do một dòng mã trong  /usr/share/phpmyadmin/libraries/sql.lib.php.

Nếu bạn không muốn đợi phiên bản mới nhất, chúng tôi khuyên bạn nên  tự nâng cấp lên phiên bản mới nhất của phpMyAdmin .

Ngoài ra để tạm thời sửa lỗi bạn có thể chỉnh sửa file sql.lib.php

Để đảm bảo an toàn, trước khi chỉnh sửa các bạn nên lưu file sql.lib.php lại nhé:

Dùng nano để chỉnh sửa  sql.lib.php

Nhấn Ctrl + W để tìm kiếm (count($analyzed_sql_results[‘select_expr’] == 1)

Thay thế bằng ((count($analyzed_sql_results['select_expr']) == 1)

Lưu tập tin và thoát. (Nhấn  CTRL +  X, nhấn  Y và sau đó nhấn  ENTER)

Lưu ý rằng đây chỉ là một sửa chữa tạm thời và các vấn đề tương thích khác có thể phát sinh cho đến khi bạn cập nhật phpMyAdmin lên phiên bản mới nhất .

Vấn đề Nhập xuất dữ liệu trong phpMyAdmin

Lỗi phpMyAdmin với PHP 7

Nếu bạn cũng gặp lỗi  Warning in ./libraries/plugin_interface.lib.php#551trong tab nhập và xuất:

Sao lưu plugin_interface.lib.php

Chỉnh sửa plugin_interface.lib.php

Ví dụ

sudo nano /usr/share/phpmyadmin/libraries/plugin_interface.lib.php

Nhấn  CTRL +  W và tìm kiếm if (! is_null($options) && count($options) > 0) {

Nếu không tìm thấy, hãy thử tìm kiếm if ($options != null && count($options) > 0)

Thay bằng if (! is_null($options) && count((array)$options) > 0) {

Lưu tập tin và thoát. (Nhấn  CTRL +  X, nhấn  Y và sau đó nhấn  ENTER)

Lưu ý rằng đây chỉ là một sửa chữa tạm thời và các vấn đề tương thích khác có thể phát sinh cho đến khi bạn cập nhật phpMyAdmin lên phiên bản mới nhất .

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Bài viết mới

Advertisements