Lấy danh sách các ngày giữa 2 ngày bằng PHP

0 11

Làm sao để lấy danh sách các ngày giữa hai ngày cho sẵn bằng PHP

Trong nhiều bài toán liên quan đến ngày tháng thì việc tìm danh sách các ngày giữa 2 ngày cho sẵn là một bài toán quen thuộc, Sau đây mình xin đưa ra một ví dụ để thấy cách lấy danh sách các ngày giữa 2 ngày trong PHP là như thế nào:

// Ngày bắt đầu  
$date_from = "01-07-2019";   
$date_from = strtotime($date_from); // Chuyển sang dạng UNIX timestamp  
// Ngày kết thúc  
$date_to = "01-08-2019";  
$date_to = strtotime($date_to); // Chuyển sang dạng UNIX timestamp   
// Dùng vòng lặp để xuất ra danh sách các ngày giữa 2 ngày
for ($i=$date_from; $i<=$date_to; $i+=86400) {  
	echo date("d-m-Y", $i).'<br />';  
} 

Đơn giản vậy thôi, trong quá trình làm nếu có gì thắc mắc các bạn báo lại nhé.

  • Bài viết này có hữu ích không?
  •    không
Loading...

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.