VZN.vn
Tin tức giải trí 24h, scandal showbiz Việt và thế giới

Lấy danh sách các ngày giữa 2 ngày bằng PHP

Làm sao để lấy danh sách các ngày giữa hai ngày cho sẵn bằng PHP

0 279

Trong nhiều bài toán liên quan đến ngày tháng thì việc tìm danh sách các ngày giữa 2 ngày cho sẵn là một bài toán quen thuộc, Sau đây mình xin đưa ra một ví dụ để thấy cách lấy danh sách các ngày giữa 2 ngày trong PHP là như thế nào:

Loading...
// Ngày bắt đầu  
$date_from = "01-07-2019";   
$date_from = strtotime($date_from); // Chuyển sang dạng UNIX timestamp  
// Ngày kết thúc  
$date_to = "01-08-2019";  
$date_to = strtotime($date_to); // Chuyển sang dạng UNIX timestamp   
// Dùng vòng lặp để xuất ra danh sách các ngày giữa 2 ngày
for ($i=$date_from; $i<=$date_to; $i+=86400) {  
	echo date("d-m-Y", $i).'<br />';  
} 

Đơn giản vậy thôi, trong quá trình làm nếu có gì thắc mắc các bạn báo lại nhé.

Loading...