Hướng dẫn
Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng PHP để nhập file SQL vào MySQL Database

Hướng dẫn nhập dữ liệu từ file sql vào CSDL MySQL bằng ngôn ngữ PHP

Việc nhập file SQL vào MySQL Database giúp chúng ta tạo được một cơ sở dữ liệu mẫu một cách nhanh chóng và tiện lợi. Ví dụ: Bạn tải một code

Như các bạn đã biết để nhập file SQL vào MySQL database thì thường chúng ta sẽ truy cập vào phpMyAdmin chọn database rồi chọn Import (Nhập). Nhưng không phải ai cũng có thể truy cập vào phpMyAdmin, bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách nhập file SQL vào MySQL bằng PHP

Code PHP

Code PHP này dùng để nhập file SQL vào cơ sở dữ liệu. Code sẽ thực thi lệnh lấy thông tin của tệp tin sau đó xuất thông tin thành mảng các dòng, và sẽ bỏ qua các comment và dòng trống trong dữ liệu. Các nhận biết dòng comment là dựa vào các ký tự (–, /*, //)

Ví dụ

<?php
$conn =new mysqli('localhost', 'root', '' , 'database_name');
$query = '';
$sqlscript = file('database.sql');
foreach ($sqlscript as $line)	{
	$startwith = substr(trim($line), 0 ,2);
	$endwith = substr(trim($line), -1 ,1);
	if (empty($line) || $startwith == '--' || $startwith == '/*' || $startwith == '//') {
		continue;
	}
	$query = $query . $line;
	if ($endwith == ';') {
		mysqli_query($conn,$query) or die('<div class="error-response sql-import-response">Lỗi: <b>' . $query. '</b></div>');
		$query= '';
	}
}
echo '<div class="success-response sql-import-response">Nhập dữ liệu thành công</div>';
?>

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Bài viết mới

Advertisements