Hướng dẫn
Quảng cáo

Kích hoạt chứng chỉ SSL miễn phí của Cloudflare

Hướng dẫn cài đặt chứng chỉ SSL miễn phí của Cloudflare tăng hiệu suất và bảo mật cho website

Nếu bạn muốn tăng hiệu suất và bảo mật cho website của mình, tôi khuyên bạn nên cài đặt Cloudflare trong hệ thống DNS của bạn. Hiện nay Cloudflare cung cấp các chứng chỉ SSL miễn phí với quyền truy cập hạn chế (đủ cho bất kỳ trang web nào) và chăm sóc hầu hết các hỗ trợ mà trang web của bạn cần. Quan trọng nhất, hiện nay Google “yêu thích” các trang web có sử dụng giao thức HTTPs và vì thế đây là cơ hội cho trang web của bạn xuất hiện trên tìm kiếm của Google nhiều hơn.
Kích hoạt chứng chỉ SSL miễn phí của Cloudflare
Cloudflare bảo vệ khỏi các cuộc tấn công DDoS và các mối đe dọa khác để bảo vệ băng thông và tài nguyên máy chủ của bạn bị lãng phí. Nó cho phép khách truy cập trang web của bạn có tải trang nhanh nhất và nó cũng cải thiện mức hiệu suất. Nó cung cấp nhiều dịch vụ khác nếu bạn muốn thực hiện hiệu suất tốt nhất và tấn công trang web miễn phí. Dưới đây là các bước để định cấu hình chứng chỉ SSL của Cloudflare.

Bước 1: Truy cập cloudflare.com và tạo một tài khoản miễn phí.

Kích hoạt chứng chỉ SSL miễn phí của Cloudflare

Bước 2: Thêm trang web của bạn vào cloudflare

Khi làm điều này cloudflare sẽ quét tên máy chủ lưu trữ trang web của bạn và đề xuất tên máy chủ mới theo cách sau.
Kích hoạt chứng chỉ SSL miễn phí của Cloudflare

Bước 3: đổi địa chỉ máy chủ

Bây giờ đi đến nhà cung cấp tên miền của bạn, ví dụ: Godaddy và sửa đổi địa chỉ máy chủ tên miền với tên mới.

 

Mẹo: Lấy bản sao các cài đặt bản ghi tên miền của bạn, ví dụ: CNAME, TXT, MX …

 

Bước 4

Khi Bước 3 hoàn tất, cloudflare sẽ hoạt động trên trang web của bạn. Và bạn sẽ tìm thấy các tùy chọn trình đơn sau.
Kích hoạt chứng chỉ SSL miễn phí của Cloudflare
 

Bước 5: cài đặt bản ghi CNAME

Nhấp vào DNS và thêm cài đặt bản ghi CNAME của bạn. Đôi khi cloudflare sẽ tự động truy cập hồ sơ cũ của bạn.
Kích hoạt chứng chỉ SSL miễn phí của Cloudflare
 

Bước 6: kích hoạt SSL miễn phí

Vào Crypto và kích hoạt SSL miễn phí của bạn (https). Chọn tùy chọn Linh hoạt cho SSL. (Chọn Flexible)
Kích hoạt chứng chỉ SSL miễn phí của Cloudflare
 

Bước 7: viết lại đường dẫn

Cùng trang đó kéo xuống dưới chọncho phép tự động viết lại đường dẫn với HTTPs. (Chọn On đối với Automatic HTTPS Rewrites)
Kích hoạt chứng chỉ SSL miễn phí của Cloudflare
 

Bước 8: thêm các quy tắc trang

Nếu bạn là người dùng WordPress, hãy đi tới trangPage Rulesvà thêm các quy tắc trang sau. Điều này sẽ giúp chuyển hướng các trang WordPress hiện có sang các HTTPs.
Kích hoạt chứng chỉ SSL miễn phí của Cloudflare
 

Bước 9: phân tích về trang web

Trình đơn Tổng quan sẽ cung cấp cho bạn tất cả các phân tích về trang web.
Kích hoạt chứng chỉ SSL miễn phí của Cloudflare
Hiệu suất – Băng thông
Kích hoạt chứng chỉ SSL miễn phí của Cloudflare
 

Bước 10: lập chỉ mục tìm kiếm của Google

Thêm trang web của bạn vào Google Webmaster Tools để lập chỉ mục tìm kiếm của Google.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Bài viết mới

Advertisements