Hướng dẫn
Quảng cáo

Cách đếm số lần một chuỗi con xuất hiện trong một chuỗi trong PHP

Chủ đề: PHP / MySQLBài trước|Bài tiếp

Trả lời: Sử dụng hàmsubstr_count()

Bạn có thể sử dụng hàmsubstr_count() để biết số lần một chuỗi con nhất định xuất hiện hoặc lặp lại bên trong một chuỗi.Hãy thử một ví dụ để xem nó hoạt động như thế nào:

Ví dụ

<?php
$quote = "Try not to become a man of success, but rather try to become a man of value.";
 
echo substr_count($quote, 'man'); // Outputs: 2
?>

Câu hỏi liên quan

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khác liên quan đến chủ đề này:

Advertisements