Hướng dẫn
Quảng cáo

Cách in hoặc lặp lại tất cả các giá trị của một mảng trong PHP

Chủ đề: PHP / MySQLBài trước|Bài tiếp

Trả lời: Sử dụng vòng lặp PHP foreach

Có rất nhiều cách để in giá trị mảng, tuy nhiên phương pháp đơn giản nhất là sử dụng vòng lặp foreach . Trong ví dụ sau, chúng tôi đã lặp lại mảng $colors và in tất cả các phần tử của nó bằng cách sử dụng câu lệnh echo hoặc print . Hãy dùng thử và xem nó hoạt động như thế nào:

Ví dụ

<?php
$colors = array("Red", "Green", "Blue", "Yellow", "Orange");
 
// Loop through colors array
foreach($colors as $value){
    echo $value . "<br>";
}
?>

Câu hỏi liên quan

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khác liên quan đến chủ đề này:

Advertisements