Hướng dẫn
Quảng cáo

Cách kết hợp hai chuỗi trong PHP

Chủ đề: PHP / MySQLBài trước|Bài tiếp

Trả lời: Sử dụng toán tử kết nối PHP

Bạn có thể sử dụng toán tử nối PHP ( .) để kết hợp hoặc nối hai chuỗi lại với nhau trong PHP. Toán tử này được thiết kế đặc biệt cho chuỗi. Hãy xem nó hoạt động như thế nào:

Ví dụ

<?php
$str1 = 'Hello';
$str2 = 'World!';
$new_str = $str1 . ' ' . $str2;
echo $new_str; // Outputs: Hello World!
?>

Câu hỏi liên quan

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khác liên quan đến chủ đề này:

Advertisements