Hướng dẫn
Quảng cáo

Cách kết hợp hai chuỗi trong PHP

Chủ đề: PHP / MySQLBài trước|Bài tiếp

Trả lời: Sử dụng toán tử kết nối PHP

Bạn có thể sử dụng toán tử nối PHP (.) để kết hợp hoặc nối hai chuỗi lại với nhau trong PHP.Toán tử này được thiết kế đặc biệt cho chuỗi.Hãy xem nó hoạt động như thế nào:

Ví dụ

<?php
$str1 = 'Hello';
$str2 = 'World!';
$new_str = $str1 . ' ' . $str2;
echo $new_str; // Outputs: Hello World!
?>

Câu hỏi liên quan

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khác liên quan đến chủ đề này:

Advertisements