Hướng dẫn
Quảng cáo

Cách sao chép dữ liệu từ cột này sang cột khác trong cùng một bảng trong MySQL

Chủ đề: PHP / MySQLBài trước|Bài tiếp

Trả lời: Dùng lệnh UPDATE để copy dữ liệu từ Cột A sang Cột B.

Xem ví dụ sau để hiểu rõ hơn cách sử dụng

Ví dụ

UPDATE table SET columnB = columnA;

Còn nếu muốn gộp dữ liệu từ các cột thành 1 cột thì xem thêm Gộp nội dung 2 cột vào 1 trong MySQL


Câu hỏi liên quan

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khác liên quan đến chủ đề này:

Advertisements