Hướng dẫn
Quảng cáo

Cách sắp xếp thứ tự của một mảng trong PHP một cách ngẫu nhiên

Chủ đề: PHP / MySQLBài trước|Bài tiếp

Trả lời: Sử dụng hàm shuffle()

Bạn có thể sử dụng hàm shuffle() để xáo trộn thứ tự của các phần tử hoặc giá trị trong một mảng một cách ngẫu nhiên. Hàm shuffle() trả về FALSE nếu thất bại.

Hãy thử ví dụ sau để hiểu về cơ bản hàm này hoạt động như thế nào:

Ví dụ

<?php
// Creating an array containing a range of elements
$numbers = range(1, 10);
 
// Randomize the order of array items
shuffle($numbers);
foreach ($numbers as $value){
    echo "$value" . "<br>";
}
?>

Câu hỏi liên quan

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khác liên quan đến chủ đề này:

Advertisements