Hướng dẫn
Quảng cáo

Cách tạo chuyển hướng trong PHP?

Chủ đề: PHP / MySQLBài trước|Bài tiếp

Trả lời: Sử dụng hàm header() của PHP

Bạn có thể chỉ cần sử dụng hàm header() của PHP để chuyển hướng người dùng đến một trang khác.

Mã PHP trong ví dụ sau sẽ chuyển hướng người dùng từ trang mà nó được đặt đến URL http://www.example.com/another-page.php. Bạn cũng có thể chỉ định các URL tương đối.

Ví dụ

<?php
header("Location: http://www.example.com/another-page.php");
exit();
?>


Nếu bạn muốn chuyển hướng người dùng từ trang cũ sang trang mới thường xuyên thì hãy thêm vào mã phản hồi HTTP trong hàm header() như được hiển thị trong ví dụ sau, để các công cụ tìm kiếm chuyển "thứ hạng trang" từ trang cũ sang trang mới trang.

Ví dụ

<?php
// 301 Moved Permanently
header("Location: http://www.example.com/another-page.php", true, 301);
exit();
?>


Nếu mã trạng thái không được chỉ định rõ ràng, ví dụ: mặc định là 302 (Đã tìm thấy). Để chuyển hướng tạm thời, hãy sử dụng mã trạng thái HTTP 307.header("Location: URL")

Xem thêm Phân biệt redirect 301 và 302 + cách dùng cho SEO


Câu hỏi liên quan

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khác liên quan đến chủ đề này:

Advertisements