Hướng dẫn
Quảng cáo

Cách tạo một dòng mới trong PHP

Chủ đề: PHP / MySQLBài trước|Bài tiếp

Trả lời: Sử dụng các ký tự dòng mới '\n' hoặc '\r\n'

Bạn có thể sử dụng các ký tự dòng mới trong PHP\nhoặc\r\nđể tạo một dòng mới bên trong mã nguồn.Tuy nhiên, nếu bạn muốn các ngắt dòng cũng hiển thị trong trình duyệt, bạn có thể sử dụng hàmnl2br() để chèn cácngắt dòng HTMLtrước tất cả các dòng mới trong một chuỗi.

Hãy xem ví dụ sau để hiểu về cơ bản nó hoạt động như thế nào:

Ví dụ

<?php
echo "If you view the page source \r\n you will find a newline in this string.";
echo "<br>";
echo nl2br("You will find the \n newlines in this string \r\n on the browser window.");
?>

Câu hỏi liên quan

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khác liên quan đến chủ đề này:

Advertisements