Hướng dẫn
Quảng cáo

Cài đặt email mặc định trên Google Workspace

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dung tính năng Catch-all email trên Google Workspace để nhận các email gửi sai địa chỉ đến email tên miền riêng Google

Catch-all email là tính năng dùng để nhận toàn bộ thư gửi đến Domain của bạn khi địa chỉ người nhận không chính xác hoặc không tồn tại. Ví dụ: bạn có một domain là vzn.vn và  email là sales@vzn.vn nhưng người gửi mail lại đánh nhầm địa chỉ là sale@vzn.vn thì khi đó email được gửi đó quý khách vẫn có thể nhận được nếu cấu hình Catch-all.

Hướng dẫn cài đặt định tuyến địa chỉ mặc định (Google Workspace)

Đăng nhập vào Google Admin Console, từ bảng điều khiển, nhấp Ứng dụng (Apps) > Google Workspace > Gmail

Kéo xuống tìm thẻ Định tuyến và nhấp vào đó

Trong Thẻ Định tuyến bạn chọn sửa Địa chỉ nhận toàn bộ thư.

Nhập tên người dùng cho địa chỉ mặc định. (Tên người dùng phải có một tài khoản hợp lệ trong tên miền. Không bao gồm tên miền, @tên_miền_tổ_chức vì tên miền sẽ được tự động thêm vào địa chỉ.)
Ở phía dưới, nhấp Lưu (Save).

 

Lưu ý: Việc cấu hình catch-all email giúp bạn có thể nhận được các  email (gửi đến @domain.com) bị gửi sai địa chỉ.  Chỉ định một địa chỉ nhận chỉ khi thực sự cần thiết cho tổ chức/doanh nghiệp. Tuy nhiên, những người gửi thư rác thường thử đoán địa chỉ email trong tên miền của bạn. Khi họ đoán sai, thư rác được gửi đến địa chỉ mặc định mà bạn chỉ định. Khối lượng của thư gửi đến có thể vượt quá giới hạn Gmail nhận được, kết quả là tài khoản bị khóa. Hoặc có thể dẫn đến thư hợp lệ bị trì hoãn, chậm trễ hoặc bị trả về.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Bài viết mới

Advertisements