Hướng dẫn
Quảng cáo

Onclick chọn tất cả và sao chép dữ liệu textarea

Hướng dẫn cách chọn tất cả và sao chép dữ liệu trong phần tử textarea bằng Javascipt

Chức năng chọn tất cả và sao chép dữ liệu trong phần tử textarea bằng Javascipt rất thường xuyên được sử dụng với các bạn thiết kế website, vậy để có thể kết hợp 2 yêu cầu đó ta làm như thế nào? Ví dụ dưới đây sẽ giúp bạn xử lý 2 yêu cầu đó.

Javascipt

<script type="text/javascript"> 
function select_all()
{
var text_val = document.getElementById('t1');
text_val.focus(); // Focus on textarea 
text_val.select();// Select all text  
document.execCommand("Copy");
document.getElementById('my_msg').innerHTML=" Text Copied.. <br>Paste by usnig Ctrl + V at right > textarea";
document.getElementById('t2').focus();
}
</script>

Tiếp theo là mã HTML

Ví dụ

<div class='row'> <div class='col-md-3'>

<form name=form1 method=post action=''>
<textarea name=type id=t1 rows=5 cols=35 onClick="select_all();">This text you can select all by clicking here </textarea>
</form>

</div><div class='col-md-3'>

<div id=my_msg class='bg-info'>Click on left textarea to select and copy text</div>

</div><div class='col-md-3'><textarea id=t2 name=t2 rows=5 cols=35 ></textarea>
</div></div>

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Bài viết mới

Advertisements