Hướng dẫn
Quảng cáo

Cách chuyển ký tự đầu tiên của chuỗi thành chữ hoa trong PHP

Chủ đề: PHP / MySQLBài trước|Bài tiếp

Trả lời: Sử dụng hàmucfirst()

Bạn có thể sử dụng hàmucfirst() để thay đổi ký tự đầu tiên của chuỗi thành chữ hoa (tức là viết hoa).Ngoài ra, bạn có thể sử dụng hàm strtolower()kết hợp với hàmucfirst(), nếu bạn muốn chỉ đặt chữ cái đầu tiên của chuỗi thành chữ hoa và phần còn lại của chuỗi thành chữ thường.Hãy xem một ví dụ để hiểu cách nó hoạt động:

Ví dụ

<?php
$str1 = 'the color of the sky is blue.';
echo ucfirst($str1);
echo "<br>";
$str2 = 'the Color of the Sky is Blue.';
echo ucfirst(strtolower($str2));
//The color of the sky is blue.
//The color of the sky is blue.
?>

Xem Cách chuyển đổi một chuỗi thành chữ thường trong PHP


Câu hỏi liên quan

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khác liên quan đến chủ đề này:

Advertisements