Hướng dẫn
Quảng cáo

Cách thêm phần tử vào đầu mảng trong PHP

Chủ đề: PHP / MySQLBài trước|Bài tiếp

Trả lời: Sử dụng hàm array_unshift()

Bạn có thể sử dụng Hàm array_unshift() trong PHP để chèn một hoặc nhiều phần tử hoặc giá trị vào đầu một mảng.Hãy xem một ví dụ để xem nó hoạt động như thế nào:

Ví dụ

<?php
$skills = array("HTML5", "CSS3", "JavaScript");
 
// Prepend array with new items
array_unshift($skills, "Illustrator", "Photoshop");
print_r($skills);
?>
 

Câu hỏi liên quan

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khác liên quan đến chủ đề này:

Advertisements